تحلیل آماری با LISREL

تحلیل آماری با LISREL یکی دیگر از تحلیل های رایجی است که در پایان نامه ها و مقالات کاربرد بسیاری دارد. لیزرل مخفف LINEAR STRUCTURAL RELATION است. نرم افزار تحلیلی لیزرل جهت محاسبات تحلیل عامل و مدل معادلات ساختاری استفاده می شود. نرم افزار لیزرل مکمل نرم افزار SPSS است که در علوم انسانی و اجتماعی استفاده می شود. این نرم افزار با استفاده از همبستگی و کواریانس بین متغیرهای اندازه گیری شده، می تواند مقادیر بارهای عاملی، واریانسها و خطاهای متغیرهای مکنون را برآورد یا استنباط کند و از آن می توان برای اجرای تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی مرتبه دوم، تحلیل عاملی تاییدی و همچنین تحلیل مسیر استفاده کرد.

موارد کاربرد روش لیزرل

روش لیزرل ضمن آنکه ضرایب مجهول معادلات ساختاری خطی را برآورد می کند برای برازش مدلهایی که شامل متغیرهای مکنون، خطاهای اندازه گیری در هریک از متغیرهای وابسته و مستقل، علیت دو سویه، همزمانی و وابستگی متقابل می باشد طرح ریزی گردیده است. اما این روش را می توان به عنوان موارد خاصی برای روشهای تحلیل عاملی تاییدی، تحلیل رگرسیون چندمتغییری، تحلیل مسیر، مدلهای اقتصادی خاص داده های وابسته به زمان، مدلهای برگشت پذیر و برگشت ناپذیر برای داده های مقطعی، مدلهای ساختاری کواریانس و تحلیل چندنمونه‌ای نیز به کار برد.

تحلیل آماری با LISREL در رشته های مختلفی کاربرد دارد که میتوان برای نمونه به موارد زیر اشاره نمود:

تحلیل آماری با LISREL در رشته روانشناسی بالینی

تحلیل آماری با LISREL در رشته مشاوره

تحلیل آماری با LISREL در رشته کتابداری

تحلیل آماری با LISREL در رشته مددکاری اجتماعی

تحلیل آماری با LISREL در رشته روانشناسی عمومی

تحلیل آماری با LISREL در رشته پزشکی

تحلیل آماری با LISREL در رشته اقتصاد

تحلیل آماری با LISREL در رشته مدیریت مالی

تحلیل آماری با LISREL در رشته مدیریت صنعتی

تحلیل آماری با LISREL در رشته مدیریت بیمه

تحلیل آماری با LISREL در رشته مدیریت بازرگانی

تحلیل آماری با LISREL در رشته حسابداری

تحلیل آماری با LISREL در رشته مدیریت آموزشی

و ….

لینک های مفید در حیطه تحلیل آماری با LISREL

دانلود کتاب آموزشی LISREL

اینجا را کلیک نمایید

اینجا را کلیک نمایید

اینجا را کلیک نمایید

تیم تحلیل آماری موسسه پایتخت از بهترین و مجرب ترین متخصصان آماری کشور تشکیل شده است. این مجموعه سعی دارد بهترین و با کیفیت ترین خدمات را به دانشجویان و اساتید گرامی ارایه نماید. نتیجه نهایی تحلیل آماری با LISREL در قالب فایل WORD  که به آسانی قابل اضافه شدن به پایان نامه شماست تهیه و ایمیل خواهد شد.

دانشجویان و اساتید گرامی برای ارسال درخواست در زمینه تحلیل آماری با LISREL  از صفحه ثبت سفارش اقدام نمایند.

Google+FacebookTwitterLinkedInDeliciousPinterestEmailBalatarinRedditStumbleUponVKاشتراک گذاری