تحلیل آماری

تحلیل آماری را می‌توان یکی از مراحل اساسی هر پژوهشی دانست. هر پژوهشی دارای چندین مرحله است که باید با دقت انجام گیرند. یکی از مراحل اساسی، دشوار و تخصصی انجام یک پژوهش قسمت تحلیل آماری است. در تحلیل آماری فرد با استفاده از سوالات و فرضیه‌های پژوهش و با استفاده از نرم افزاهای آماری به تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده می‌پردازد. تحلیل آماری یک فرایند تخصصی است و فقط دانستن تعدادی فرمول آماری یا نرم افزار برای انجام یک تحلیل آماری کافی نمی‌باشد بلکه این کار باید توسط یک فرد مسلط به حوزه پژوهشی انجام گیرد. در این راستا موسسه پژوهشی پایتخت با هدف کمک  به پژوهشگران و دانشجویان برای انجام تحلیل آماری، اقدام به همکاری با متخصصان این حوزه کرده است. شما می‌توانید با ثبت سفارش تحلیل آماری خود بقیه امور این حوزه از پژوهش خود را به ما بسپارید.

نرم افزارهای تخصصی تحلیل اماری

تحلیل آماری پایان نامه و مقاله با استفاده از نرم افزار SPSS

تحلیل آماری پایان نامه و مقاله با استفاده از نرم افزار STATA

تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SAS

تحلیل آماری پایان نامه و مقاله با استفاده از نرم افزار EVIEWS

تحلیل آماری و شبیه سازی پایان نامه و مقاله با استفاده از نرم افزار MATLAB

تحلیل آماری پایان نامه و مقاله با استفاده از نرم افزار LISREL

تحلیل آماری پایان نامه و مقاله با استفاده از نرم افزار AMOS

تحلیل آماری پایان نامه و مقاله با استفاده از نرم افزار R

دانشجویان عزیز در تمامی رشته‌های دانشگاهی می‌توانند قسمت تحلیل آماری پایان نامه یا مقاله خود را به موسسه پایتخت بسپارند. همچنین دانشجویانی که به برای تحلیل آماری به نرم افزارهایی غیر از نرم افزارهای فوق نیز نیاز دارند می‌توانند از طریق مکاتبه با موسسه پایتخت پژوهشگر مورد نظر خود را بیابند.

Google+FacebookTwitterLinkedInDeliciousPinterestEmailBalatarinRedditStumbleUponVKاشتراک گذاری